Skip to main content

Ljudmiljö i utbildning och skola

Hur låter det egentligen i ett klassrum? Två av tre lärare och förskolelärare säger att ljudmiljön är ett problem, och mer än hälften säger att de har svårt att höra vad eleverna säger. Akustiktryck®  är ett smart sätt att dämpa buller och skapa en god ljudmiljö utan att kompromissa med stilen och estetiken. Med valfria bilder eller mönster på ljudabsorbenter skapas vacker design på väggarna eller i taket samtidigt som det blir en behaglig ljudnivå i rummet.  

Vi har även tagit fram en kollektion med pedagogiska akustiktavlor speciellt för förskolor och skolor.

Chalmers

Entren till Chalmers tekniska högskola i Göteborg består av varmt rött tegel och svart stål med handledare i trä. Tavlorna från Akustiktryck kompletterar genom att föra in tallskog och en bättre ljudmiljö.

Torslandaskolan

Så här berättar Peter Fröbom, rektor, Torslandaskolan:

Akustiktrycken är ett sätt att pryda vår nyöppnade skola och samtidigt få ner ljudnivån, förena nytta med nöje så att säga. Vi har låtit trycka konstverk av konstnären Gudrun Åsling på absorbenterna. Konstverken har skolans färger och är väldigt dekorativa. De sitter på väggarna i en korridor och i vår stora entréhall, som bland annat rymmer kaféverksamhet. Många människor uppehåller sig där samtidigt, men med absorbenterna fungerar det bra. Man känner dämpningen direkt när man kommer in.

Med 500 elever och 75 anställda är Torslandaskolan en stor arbetsplats. Det ställer krav på lokalerna. Nu har vi en bra miljö tack vare ljudabsorbenterna. Jag är glad att denna satsning gjordes från början. Liljewalls arkitekter fick uppdraget.

Prolympiaskolan i Gävle

På denna grundskola studerar man förutom de vanliga ämnena idrott och hälsa. För att förbättra akustiken i trappan beslöt man passa på att uppmärksamma framgångsrika elever.

Akustiktryck fick uppdraget av Stejnar AB att trycka en akustikvägg bestående av ett stor antal plattor som visar atleter från skolan inom olika idrottsgrenar

Göteborgs universitet

I receptionen kan det lätt kan bli mycket ljud. Människor kommer och går, telefoner ringer och dörrar som slår. På Göteborgs Universitet valde man att sätta upp en väl avpassad akustikvägg som gör underverk för ljudmiljön. Att den tillför färg och universitetets logotyp är bara en bonus.

IHM Business School

IHM i Göteborg ville skapa en en fikahörna där man kunde sitta en stund och prata utan att höja rösten.

Man använde en av sina häftiga bilder med en eldsprutande drake i futuristisk
Göteborgsmiljö att pryda en trevlig akustikvägg som också förbättrade ljudmiljön.

Karsby International School i Norsborg

”Stuffed City” I matsalen på Karsby International School. Här har konstnären Katja Aglert arbetat med en konstnärlig gestaltning i flera delar.

Väggfonder och akustikplattor täcker matsalens väggar med mönster och korta textrader. Gestaltningen har utvecklats i samverkan med elever på

Lönneberga förskola

På Lönneberga förskola har alla har fått en mycket bättre arbetsmiljö. Bättre ljudkomfort och vackra bildväggar att vila blicken på. Undersökningar visar hur viktigt det är att barn och vuxna får vistas i lugna ljudmiljöer. Speciellt om man skall lära sig saker och utföra koncentrationskrävande uppgifter.

Kvarnbyskolan och Broslättskolan

Mölndals stad jobbar sedan flera år för att minska bullret i sina skolor och förskolor, steg för steg. Särskilt utsatta rum som matsalar har renoverats med fokus på ljudmiljön. Senast var det Kvarnbyskolans och Broslättsskolans tur.

– Bamba (skolmatsalen) har alltid haft en hög ljudnivå, av förklarliga skäl. Många äter samtidigt, pratar och slamrar med tallrikar och bestick, säger Anita Ljungström, som är rektor på Broslättsskolan.

Hennes bedömning stämmer överens med statistiken. Fyra av tio lärare/förskollärare i HRF:s undersökning uppgav att de hade svårt att höra på fika- och lunchrasterna. Röster och slamrande med möbler och porslin m.m. tillhör dessutom de största bullerkällorna i allas vardag, även på andra arbetsplatser. På Broslättsskolan och Kvarnbyskolan har nu lunchrasterna blivit lite behagligare, för elever, lärare och skolbespisningspersonal.

De har fått ljudabsorbenter i taket, nya bord i ljuddämpande material och en vägg som avskärmar området där man ställer undan disken. Dessutom satte man upp ljudabsorbenter med tryckta, dekorativa motiv på väggarna.