Skip to main content

Ljudmiljö inom vården

Varför är ljudmiljön så viktig inom vården? Ljudmiljön påverkar både personal och patienter. En dålig ljudmiljö har negativ inverkan på patientens förutsättningar att ta till sig en behandling och läka.– Enligt en studie har ljudnivån på amerikanska sjukhus ökat med 15 decibel de senaste 40 åren. Det beror bland annat på att vi har fler maskiner i vården, maskiner vars ljudsignaler är på precis rätt frekvens för att vi ska reagera.

Men det innebär också att vi reagerar när vi inte behöver, då de allra flesta larmen lämnas utan åtgärd, säger Maria Quinn, som är konceptutvecklare på Ecophon, med ansvar för vårdmiljöer. Hon berättar att de här ljuden minskar vår koncentrationsförmåga samt att de kan höja blodtrycket, ge ökad hjärtfrekvens och ge en ökad nivå av stresshormoner i blodet. Ljud stör dessutom patienternas sömn, vilket stör läkningen. En god sömn däremot, främjar läkning, lindrar smärta och minskar därmed behovet av smärtstillande medicinering, enligt Maria Quinn.

Drottning Silvias barnsjukhus

Så här berättar Tomas Gedda, projektledare, Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus:

”Vi försöker göra besöket på barnakuten lite roligare genom att bygga djungelrum, med hjälp av inredningsarkitekterna på byrån BittraBritta. I taken på de fyra senast fixade rummen har vi valt att sätta ljudabsorbenter från Akustiktryck. Varje rum har ett tema, ett eget djur; fisk, groda, elefant och giraff. I taket kan barnen titta på en himmel som är typisk för den miljö som djuret lever i. I Frida Fisks rum kan du till exempel se solstrålarna silas genom vattenytan. Ljudabsorbenterna gör att vi kan tillföra ljud. I varje rum finns det följaktligen ljud som är typisk för djurets miljö. Vi vill ge de sjuka barnen en helhetsupplevelse som gör att de kan tänka på något annat, i alla fall en liten stund.”

Det ska kännas spännande och välkomnande att kliva in genom dörren även på röntgen. Där är
utformningen inspirerad av Göteborgs skärgård – en miljö som ofta kopplas till sommar, bad och
utflykt.

2020 var det dags att göra en stor tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Under arbetsnamnet ”Barnkul” fick White Arkitekter uppdraget att skapa en miljö för barn och vårdpersonal att trivas i. Akustiktryck fick uppdraget att trycka närmare 1000 undertaksplattor med olika teman beroende på vårdsituation. En fin himmel över uppvaket t ex.

Folktandvården Sörmland

Konstnären Chatarina Warme fick i uppdrag av Folktandvården i Sörmland att skapa konst till tandklinikerna. Akustiktryck fick uppdraget att överföra hennes vackra konst till akustikplattor som placerades över stolarna där patienterna behandlas.

Tandläkarna Hjelm

Tandläkarna Hjelm flyttade in i nya superfräscha lokaler. Ett ”takfönster” över behandlingsstolen blev pricken över i och tillförde värme och färg.

Akustiktryck skapade en illusion av en vacker trädhimmel genom tryck på takabsorbenterna. Många patienter kommenterar uppskattande detta inslag berättar Monica Wackfelt, tandhygienist.